Affiche Sigiswald Kuijken 2021

 

 

De uitzonderlijke omstandigheden die de Coronacrisis met zich meebrengen maakt dat we niet in de mogelijkheid zijn om het concert met Sigiswald Kuijken Kwartet, eerst gepland op 27 maart 2020 en vervolgens verschoven naar 26 maart 2021, te laten doorgaan.

We hebben gewacht in de hoop dat er op het laatste moment toch een mogelijkheid zou bestaan om dit te laten doorgaan maar de berichtgeving van de laatste dagen hebben dit in de wind geslagen.

Het is onze hoop om het concert toch te laten doorgaan het komende jaar, we zijn volop in onderhandeling, maar hebben daar op het moment niet voldoende zicht op of dit wel mogelijk zal zijn.

Er wordt nu met man en macht binnen onze vereniging gewerkt om iedereen persoonlijk op de hoogte te brengen, En voor wat betreft de kaarten die gereserveerd zijn en betaald, deze worden eerstdaags teruggestort.

 

In de hoop dat we naar de toekomst toe onze activiteiten, naar behoren, kunnen verderzetten. Het zou in ieder geval een eer en genoegen zijn u op onze komende activiteiten te mogen verwelkomen.